dunapren i matraci ot KABOX

ДУНАПРЕН – ЦЕНОВА ЛИСТА

ДУНАПРЕН КАЛКУЛАТОР | KABOX

ЦЕНОВИ КАЛКУЛАТОР

ВЪВЕДИ РАЗМЕРИ, ПОЛУЧИ ЦЕНА!

ЗА ВРЪЗКА С ТЪРГОВЕЦ:

ДУНАПРЕН – ЦЕНОВА ЛИСТА:

За да може да подберете правилно дунапрена, който ще използвате е добре да знаете каква твътдост и плътност има всеки един от моделите дунапрен, които предлагаме.

Всеки дунапрен има идентификатор – цифри, които съотвестват на неговата плътност и твърдост. Първите две цифри показват плътността на дунапрена. Колкото по-голяма е цифрата, толкова е по-плътен дунапрена. Вторите две цифри указват твърдостта. Колкото по-висока е цифрата, толкова е по-твърд дунапрена.

Всички модели дунапрен KOVAFOAM, които предлагаме, ценови диапазон (ДУНАПРЕН – ЦЕНОВА ЛИСТА):

ДУНАПРЕН N1827 – Цена за стандартни размери 130-200 см. с различна височина на дунапрена: 10.00 лв. – 123.00 лв.

ДУНАПРЕН N2030 – Цена за стандартни размери 130-200 см. с различна височина на дунапрена: 12.40 лв. – 133.30 лв.

ДУНАПРЕН N2030 сив – Цена за стандартни размери 130-200 см. с различна височина на дунапрена: 13.00 лв. – 159.00 лв.

ДУНАПРЕН N2331 – Цена за стандартни размери 130-200 см. с различна височина на дунапрена: 12.00 лв. – 161.00 лв.

ДУНАПРЕН N2535 – Цена за стандартни размери 130-200 см. с различна височина на дунапрена: 13.00 лв. – 185.00 лв.

ДУНАПРЕН N3030 – Цена за стандартни размери 130-200 см. с различна височина на дунапрена: 40.09 лв. – 713.85 лв.

ДУНАПРЕН N3040 – Цена за стандартни размери 130-200 см. с различна височина на дунапрена: 31.00 лв. – 46.00 лв.

ДУНАПРЕН N3040 черен – Цена за стандартни размери 130-200 см. с различна височина на дунапрена: 18.00 лв. – 536.00 лв.

ДУНАПРЕН N3040 размери за легла – Цена за стандартни размери  за легла с различна височина на дунапрена: 41.40 лв. – 717.60 лв.

ДУНАПРЕН N3535 – Цена за стандартни размери  за легла с различна височина на дунапрена: 45.76 лв. – 808.36 лв.

ДУНАПРЕН N3545 – Цена за стандартни размери  за легла с различна височина на дунапрена:
45.76 лв. – 808.36 лв.

ДУНАПРЕН / ВИСОКОЕЛАСТИЧНА ПЯНА/ HR2515 – Цена за стандартни размери 130-205 см. с различна височина на дунапрена: 62.00 лв. – 465.00 лв.

ДУНАПРЕН / ВИСОКОЕЛАСТИЧНА ПЯНА/ HR3225 – Цена за стандартни размери 130-205 см. с различна височина на дунапрена: 78.00 лв. – 273.00 лв.

ДУНАПРЕН /ВИСОКОЕЛАСТИЧНА ПЯНА/ HR3535 – Цена за стандартни размери 130-205 см. с различна височина на дунапрена: 130.66 лв. – 296.68 лв.

МЕМОРИ ПЯНА VISCO 5020 – Цена за стандартни размери 190-200 см. с различна височина на мемори пяната: 49.93 лв. – 1461.24 лв.

МЛЯН ДУНАПРЕН: 4 лв./кг.

Дунапренът и мемори пяната

са субпродукти, които технологично са част от изработката на матраците и топ матраците, но могат да намерят и други приложения в бита. Затова широката гама от различни видове дунапрен е важен за всеки, който търси различни технически характеристики на дунапрена, в зависимост от нуждите. За различни цели се предлагат дунапрени, които намират широко разпространение в мебелното и автомобилното производство, както и такива, които се използват в строителството за шумоизолация например и плътен дунапрен, който намира приложение за изработка на матраци.