ДУНАПРЕН KOVAFOAM

Kovafoam е производствена линия на “Паралел” ЕАД на висококачествен дунапрен – основна суровина за продукти и стоки за дълготрайна употреба. Пенополиуретанови пени (ДУНАПРЕНИ) Kovafoam са разработени в няколко основни категории: МЕКА И МНОГО МЕКА ПЯНА, ВИСОКОЕЛАСТИЧНА ПЯНА, ТРУДНОГОРИМА ПЯНА.

Производителят декларира своя ангажимент по отношение на Устойчивото Развитие. Грижата за околната среда и безопасността са в центъра на управленската политика и корпоративна култура.

Производителят непрестанно инвестира в оборудване, внедряване на процедури за намаляване на отпадъците, в научноизследователска и развойна дейност. Всичко това допринася за устойчивото развитие и отговорност както към околната среда, така и към всички, които са избрали да ползват техните продукти.

Производителят предприема деен подход при управление на своите производствени линии. С цел – предотвратяване на екологичните рискове и опазване на природните ресурси.

Поради спецификата на производство на пенополиуретан и използването на т.нар. “рискови съоръжения”, които подлежат на контрол, производителят стриктно спазва изискванията на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Показване на 1–24 от 25 резултата

РАЗМЕР НА ШРИФТА
КОНТРАСТ